Clementine : Detente Camping La Croix Clementine

Verzamelen van informatie

Wij verzamelen informatie wanneer u op de site surft, wanneer u een bestelling plaatst en wanneer u een van de formulieren invult.

Daarnaast ontvangen en bewaren wij automatisch informatie van uw computer en browser, zoals

 • uw IP-adres
 • het gebruikte type hardware en browser
 • de pagina(‘s) die u bekijkt

Gebruik van informatie

Alle informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt om:

 • Pas uw ervaring aan en voldoe aan uw individuele behoeften
 • Gepersonaliseerde reclame-inhoud aanbieden
 • Onze website verbeteren
 • Verbetering van de klantenservice en uw zorgbehoeften
 • Contact met u opnemen per e-mail
 • Beheer van een wedstrijd, promotie of enquête

Bekendmaking aan derden

Wij verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijk identificeerbare informatie niet door aan anderen. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Niet-geprivatiseerde informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

Bescherming van informatie en persoonsgegevens

De internetgebruiker kan worden verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken door de formulieren te beantwoorden die hem worden voorgesteld. Het invoeren van deze gegevens is noodzakelijk voor Francecom om het verzoek van de internetgebruiker te verwerken.

Francecom verbindt zich ertoe de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de ons toevertrouwde persoonlijke informatie te vrijwaren. Er zal geen persoonlijke informatie aan derde bedrijven worden doorgegeven zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de internetgebruiker. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Wij implementeren een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te houden:

 • SSL-protocol
 • Beheer van login/wachtwoord toegang
 • Software voor netwerkbewaking
 • Back-ups van meerdere computers
 • Firewall

Wij beschermen uw informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantendienst) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Informatie over cookies op onze site

Gedetailleerde informatie over cookies en hoe daarmee op de site wordt omgegaan, is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

Recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Wij verbinden ons ertoe u het recht te bieden om bezwaar te maken en uw persoonsgegevens in te trekken. Onder het recht van verzet wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden die bij het verzamelen ervan worden vermeld.

Indien u op enig moment toegang wenst te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, of indien u deze wenst te wijzigen of te wissen, volstaat het om rechtstreeks een verzoek in te dienen via de vermelde contactpersonen of het onderstaande formulier

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen

La Croix Clémentine
1313 Route de la Baume
30480 CENDRAS

Tel : 04 66 86 52 69
Email : contact@camping-clementine.fr

U kunt uw aanvraag rechtstreeks via dit formulier indienen: