Wettelijke bepalingen


Eigenaar van de camping : 

Camping Sunêlia la Clémentine
1313 Route de la Baume
30480 Cendras
FRANKRIJK

Tel : +33 (0)4 66 86 52 69    

Gegevens van de host van de website:

Deze site wordt gepubliceerd door Solicis
SARL met een kapitaal van 75000€.
SIRENE : 531 918 068
SIRET : 53191806800036
Intracommunautaire BTW: FR 38531918068
NAF : Computerprogrammering (6201Z)

Adres : 144 route de vars 16160 GOND-PONTOUVRE
Tel : 05 45 60 61 93
Email : contact@solicis.fr


WETTELIJKE MEDEDELINGEN

1- Auteursrecht

De merken en logo's op deze site zijn gedeponeerde merken van Sunêlia La Clémentine. Geen enkele licentie of gebruiksrecht kan worden verleend voor een van de merken of logo's die op de site staan en die dus niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Sunêlia La Clémentine behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, ook in het kader van strafrechtelijke procedures.
De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor privégebruik. Elk ander gebruik van deze reproducties en met name het gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunêlia La Clémentine.

Foto credits: CRT Occitanie, Cévennes Tourisme, Pole méchanique d'Alès


2- Verantwoordelijkheden

Alle informatie toegankelijk via deze site wordt verstrekt zoals ze is. Sunêlia Le Clémentine geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van elke aantasting of virus dat de computerapparatuur van de gebruiker of enig ander eigendom zou kunnen besmetten.
Sunêlia La Clémentine is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op deze site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.
Sunêlia La Clémentine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid deze te bereiken, evenals het gebruik van de site en/of de creditering van informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.
De gebruiker verbindt zich ertoe op deze site geen informatie door te geven die kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is, in geval van een chat of forum.
Sites buiten Sunêlia La Clémentine met een hyperlink naar deze site staan niet onder controle van Sunélia La Clémentine, die daarom alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst. Deze links naar andere sites vormen geen goedkeuring of partnerschap tussen Sunêlia La Clémentine en deze sites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.
Sunêlia La Clémentine

Camping Sunêlia La Clémentine
1313 Route de la Baume
30480 Cendras
FRANKRIJK

Telefoon : +33 (0)4 66 86 52 69    

Mail : contact@camping-clementine.fr
RCS nummer Béziers B 910 310 291
SIRET: 91031029100034
Intracommunautair nummer: FR63910310291
NAF : 5530Z

 

3 - Toegang tot de site

Sunêlia La Clémentine behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, de toegang tot de hele site of een deel ervan te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, met inbegrip van met name de inhoud, de functionaliteiten of de uren waarop de site beschikbaar is, zonder voorafgaande kennisgeving.


4 - Voor uw opmerkingen en suggesties over de site:

Vul het contactformulier in.


2023 - Sunêlia la Clémentine, Alle rechten voorbehouden