Algemene Verkoopvoorwaarden 2023


CAMPING SUNELIA LA CLEMENTINE 30480 CENDRAS

Contactgegevens van de Aanbieder :

• Camping Sunêlia La Clementine • 1313
Route de Baume, 30480 CENDRAS, Gard, Frankrijk.

• E-mail: contact@camping-clementine.fr • Telefoon: 04 66 86 52 69 • www.camping-clementine.fr

Toepassing

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperkingen of voorbehoud van toepassing op alle kampeeraccommodaties of verhuur van staanplaatsen op camping La Clémentine, voor niet-professionele klanten, op haar website: www.camping-clementine.fr of per telefoon /04 66 86 52 69, post: Camping La Clémentine, Afdeling Reserveringen, 1313 Route de la Baume, 30480 CENDRAS of e-mail, of wanneer de Dienstverlener zijn Diensten op de markt brengt. Deze zijn niet van toepassing op campingverhuur voor stacaravans, waarvoor een langetermijnhuurcontract vereist is.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de site: www.camping-clementine.fr of in schriftelijke vorm - op papier of elektronisch - als de reservering niet online is gemaakt.

De Klant dient ze te lezen alvorens zijn reservering definitief te maken. De keuze en aankoop van een Dienst zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken voordat hij
online reserveert, evenals de algemene gebruiksvoorwaarden van de site www.camping-clementine.fr of , als de reservering niet online is gemaakt, op een andere geschikte manier.

Reserveringen

De Klant selecteert op de site, of verstrekt informatie over elk document dat door de Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld, de diensten die hij wenst te boeken, volgens de volgende voorwaarden:

De Klant is verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid van de Reservering en het onmiddellijk melden van eventuele fouten aan de Dienstverlener. De Reservering wordt pas als bevestigd beschouwd nadat de Dienstverlener de Klant een bevestiging van aanvaarding van de Reservering per e-mail of per post heeft gestuurd of bij ondertekening van

het contract als de reservering rechtstreeks is gemaakt ter plaatse bij de Dienstverlener

Elke reservering die op de website www.camping-clementine.fr wordt gemaakt, vormt een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de klant en de dienstverlener.

Alle Reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen.

Boekingsvoorwaarden

De reservering van een verblijf impliceert de aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden en het huishoudelijk reglement van de camping. De reserveringsaanvraag is op naam. Het moet worden uitgevoerd door een volwassene die gedurende de gehele duur van het verblijf aanwezig moet zijn. Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden. De namen, voornamen en leeftijden van de deelnemers moeten uiterlijk op de dag van aankomst worden doorgegeven. Elke wijziging van de reservering moet schriftelijk worden meegedeeld.

De reservering wordt pas van kracht na ontvangst van betaling van de aanbetaling en reserveringskosten en na ontvangst; hetzij het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract, hetzij na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij online boeking en natuurlijk validatie van de reservering door onze diensten (bevestigingsmail).

Reserveringen binden ons alleen als we ze hebben geaccepteerd, wat ons vrij staat om te doen of te weigeren, afhankelijk van beschikbaarheid.
Wij bieden gezinsgerichte verblijven, in de traditionele zin, de accommodaties zijn hier speciaal voor ontworpen. We behouden ons het recht voor om elke reservering te weigeren die in strijd zou zijn met dit principe of die zou proberen het te omzeilen. Daarom is de reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie op strikt persoonlijke basis. U mag uw reservering in geen geval onderverhuren of overdragen zonder onze voorafgaande toestemming. Er wordt slechts één gezin (zelfde naam, zelfde adres) per staanplaats toegelaten. Indien meerdere families elkaar opvolgen op hetzelfde terrein, is het raadzaam om voor elk gezin te reserveren.

Kampeerders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun persoonlijke bezittingen (fietsen, enz.). De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een incident met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid van de kampeerder. Alle klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van de huisregels. Elke rechtmatige huurder is verantwoordelijk voor de overlast en overlast veroorzaakt door de mensen die bij hem verblijven of hem bezoeken.

Aankomst en vertrek :

In het laagseizoen zijn aankomst- en vertrekdagen dagelijks.

In het hoogseizoen is aankomst en vertrek mogelijk op woensdag, zaterdag en zondag voor een huurperiode van minimaal 7 nachten. Op kampeerplaatsen zijn aankomst- en vertrekdagen dagelijks.

Voor kampeerplaatsen: aankomst mogelijk vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Voor accommodatieverhuur: aankomst vanaf 17.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. 

In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek, met betrekking tot de data vermeld op uw boekingsvoucher, blijft het volledige verblijf verschuldigd.

U kunt geen aanspraak maken op restitutie voor het gedeelte van het verblijf dat niet is gemaakt.

In geval van no-show op het terrein en bij gebrek aan bericht en/of bewijs, komt de huur de volgende dag beschikbaar, om 12.00 uur na de aankomstdatum voorzien in het huurcontract; volledige betaling van de uitkeringen is nog steeds vereist.

Kampeerplaats

Het basispakket omvat:

• De staanplaats voor de tent, de caravan of de camper voor 2 personen met elektriciteit. • 2 personen

• De ruimte voor 1 voertuig (te parkeren op het terrein) •

Toegang tot toiletten en afvalwaterafvoer Toegang tot • amusement, diensten en vrijetijdsvoorzieningen.

Er zijn maximaal 6 personen toegelaten op het terrein.

Op de dag van vertrek dienen de staanplaatsen uiterlijk om 10.00 uur vrij te zijn. Bij overschrijding van de uren wordt een extra nacht in rekening gebracht. Uw staanplaats dient schoon en vrij van afval te worden opgeleverd.

Accommodatie

Het basispakket omvat:

•De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust met keukengerei, serviesgoed, meubels, dekens, kussens.

• 2 tot 8 personen (baby's en kinderen inbegrepen), afhankelijk van de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of families die aankomen met een aantal deelnemers dat groter is dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

Toegang tot animatie, diensten en faciliteiten.

Lakens zijn niet aanwezig, deze kunt u op reservering huren bij de receptie.
U heeft ook de mogelijkheid om tegen een meerprijs een kinderbedje en een kinderstoel te huren.

roken:

Alle huuraccommodaties zijn strikt rookvrij.

Waarborg

Bij aankomst wordt een borg van 300 € gevraagd, het is daarom absoluut noodzakelijk om de inventaris te controleren en eventuele afwijkingen binnen 48 uur te melden. Na deze termijn wordt geen klacht meer in behandeling genomen.

De accommodatie wordt in een perfecte staat van netheid teruggegeven en de inventaris kan worden gecontroleerd, elk kapot of beschadigd voorwerp is voor uw rekening, evenals herstel van de accommodatie indien nodig.

De borg wordt aan het einde van uw verblijf aan u geretourneerd, na aftrek van de ingehouden vergoedingen, op de bewijsstukken, voor eventuele schade die is geconstateerd in de inventaris bij het verlaten van de accommodatie. De inhouding van de waarborgsom sluit een aanvullende vergoeding niet uit voor het geval de kosten hoger zijn dan het bedrag van de waarborgsom.

Als de accommodatie voor uw vertrek niet is schoongemaakt, wordt u schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimumwaarde van € 69,- tot € 114,- inclusief btw (afhankelijk van de accommodatie).

Voor elk laat vertrek kan een extra dag in rekening worden gebracht tegen het geldende nachttarief.

Groepsboeking

Elke reservering van meer dan 4 accommodaties door dezelfde natuurlijke persoon of door verschillende natuurlijke personen die elkaar kennen en om dezelfde redenen samen reizen op dezelfde verblijfsdata, wordt beschouwd als een groep.

Voor elke groepsreserveringsaanvraag moet u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om de reserveringsaanvraag te bestuderen alvorens deze te accepteren of te weigeren.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Prijs

De Diensten die door de Dienstverlener worden aangeboden, worden geleverd tegen de tarieven die gelden op de website www.camping-clementine.fr of op elk informatiemedium dat door de Dienstverlener wordt verstrekt bij de reservering door de Klant. Prijzen zijn in euro's, met en zonder btw.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener kunnen worden verleend op de website www.camping-clementine.fr of op elk informatie- of communicatiemedium.

Deze prijzen zijn definitief en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsperiode, zoals vermeld op de website www.camping-clementine.fr, in de e-mail of in het schriftelijke voorstel dat aan de klant is verzonden. Na deze geldigheidsduur vervalt het aanbod en is de Dienstverlener niet meer gebonden aan de prijzen.

Ze omvatten niet de verwerkings- en beheerkosten, die afzonderlijk worden gefactureerd, volgens de voorwaarden die worden vermeld op de website www.camping-clementine.fr of in de informatie (mail, e-mail, enz.) die eerder aan de klant is meegedeeld en berekend vóór het maken de reservering.

De Klant is de totale prijs, inclusief deze kosten, verschuldigd.

Een factuur wordt opgesteld door de Verkoper en uiterlijk op de vervaldag voor de betaling van het saldo aan de Klant bezorgd.

Toeristenbelasting :

Toeristenbelasting, geïnd namens de gemeente/gemeente, is niet bij de prijs inbegrepen. Het bedrag wordt bepaald per persoon en per dag en varieert naargelang de bestemming. 

Betaalvoorwaarden :

Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf zijn gemaakt, moet bij reservering een aanbetaling van 35% van de prijs van het bedrag van de gereserveerde diensten worden betaald (binnen 10 dagen). Het saldo dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf op de camping betaald te zijn.

Voor boekingen die minder dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf zijn gemaakt, dient de volledige betaling te worden voldaan op het moment van boeking.

In geval van niet-betaling van de aanbetaling bij reservering (binnen 10 dagen) of van het saldo uiterlijk 30 dagen voor de datum van aanvang van het verblijf door de klant, behouden wij ons het recht voor om de reservering te annuleren en de accommodatie voor verhuur.

De geaccepteerde betalingswijzen zijn creditcard, contant geld, cheques (te betalen aan Camping La Clémentine), overschrijvingen en vakantiecheques (ANCV).

Promoties en kortingen:

Een eventuele korting kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Het is alleen van toepassing voor een aaneengesloten verblijf op dezelfde staanplaats of in dezelfde huuraccommodatie en alleen voor aanwezigen gedurende de gehele duur van het verblijf.

Lopende kortingen en acties zijn niet cumuleerbaar met de ACSI- en ANWB-pas.

Annuleringen en wijzigingen:

Wijziging van uw reservering:

De klant kan de wijziging van zijn verblijf (data, type accommodatie) op schriftelijk verzoek (mail of e-mail) aanvragen in de mate van beschikbaarheid en mogelijkheden. Voor

het volgende seizoen wordt geen uitstel geaccepteerd. Als er geen wijziging plaatsvindt, moet de klant zijn verblijf onder de oorspronkelijke boekingsvoorwaarden uitvoeren of annuleren.

Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verlengen zal worden gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven.

Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de algemene voorwaarden voor annulering en onderbreking van het verblijf.


Annulering van uw verblijf zonder Annuleringsgarantie:

Elke annulering van een reservering moet schriftelijk (aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail) aan het etablissement worden gedaan. U wordt om een bewijs gevraagd. De opzegging, uitgaande van de klant, houdt een variabele facturatie in, afhankelijk van de datum waarop
ze komt tussenbeide:

- Annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van het verblijf: Terugbetaling van het betaalde voorschot, in mindering gebracht op de reserveringskosten (19€) en eventuele annuleringsgarantie (4% van het totale bedrag van het verblijf, exclusief reserveringskosten)

- Annulering tussen 60 en 15 dagen voor aanvang van het verblijf: Facturering van alle betaalde aanbetalingen.

- Annulering minder dan 15 dagen voor aanvang van het verblijf: Facturering van het volledige bedrag van het verblijf. U krijgt altijd uitstel van het verblijf aangeboden, afhankelijk van onze beschikbaarheid. In geval van weigering door de klant zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing.

De zogenaamde "comfort" redenen (bijvoorbeeld meteorologische redenen) zijn niet toegestaan. Het etablissement kan u een aanvullende Garantie aanbieden waarmee u onder bepaalde voorwaarden terugbetaling van het bedrag van uw verblijf kunt krijgen in geval van annulering.

Annuleringsgarantie

Deze garantie gaat in vanaf de ondertekening van het huurcontract en vervalt de dag voor de eerste dag van het verblijf om middernacht. Onder voorbehoud van naleving
van de contractuele verplichtingen, kunt u met deze garantie de betaalde bedragen terugkrijgen (reserveringskosten en abonnement op de annuleringsgarantie afgetrokken), als uw verblijf in de volgende gevallen volgens de onderstaande limitatieve lijst wordt geannuleerd:

 Ernstige ziekte, lichamelijk letsel of overlijden van:

 • U, uw wettelijke of feitelijke echtgenoot, uw bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn, uw voogd, uw broers, zussen, zwagers, schoonzussen, schoonzonen, schoondochters, schoonvaders -wet, schoonmoeders Onder
  ernstige ziekte of ernstig lichamelijk ongeval wordt verstaan elke tijdelijke of blijvende schade aan uw fysieke integriteit, medisch bevestigd en die de stopzetting van enige professionele of andere activiteit inhoudt.
 • Zwangerschap complicaties.
 • Ernstige schade: Dwingend uw aanwezigheid vereisen op de geplande vertrekdag en na een diefstal, brand, waterschade of natuurelementen die uw hoofdverblijf of uw bedrijfspand voor meer dan 50% vernielen (attest van de verzekeraar te overleggen).
 • Economisch ontslag: Van uzelf of uw echtgeno(o)t(e) op voorwaarde dat de procedure niet is gestart vóór de reservering van het verblijf.
 • Weigeren of wijzigen van verlof: naar aanleiding van een verzoek van uw werkgever.
 • Covid-19: Gratis annulering en terugbetaling tot de dag van aankomst in de volgende gevallen:
  • De klant of een lid vanhet verblijf is positief of Covid-19 bij aanvang van het verblijf.
  • Quarantaine, na een positieve test of een bewezen contactgeval, in de verplichting om zichzelf te isoleren en de PCR-test te doen
  • Ziekenhuisopname van de cliënt of een lid van zijn familie (wettelijke of feitelijke echtgenoot, bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn, voogd) getroffen door COVID
  • Opvordering door de autoriteiten als onderdeel van de strijd tegen COVID 
  • De zogenaamde "massarisico"-redenen zijn uitgesloten (algemene quarantaine en opsluiting, noodtoestand, grenssluiting, administratieve sluiting van het etablissement, weigering van toegang tot het land van bestemming in geval van afwezigheid van vaccinatie en in het geval dat het land van bestemming al een vaccin heeft voorgeschreven op het moment van boeking van het verblijf)

Al deze redenen voor annulering moeten per aangetekende brief worden meegedeeld, vergezeld van alle nodige documenten die de feiten aantonen (expertiseverslag, proces-verbaal van de politie, dagvaarding, medisch attest of overlijdensattest, werkgeversbrief, enz.) zodra ze zich voordoen en uiterlijk binnen de 3 werkdagen volgend op het schadegeval of de gebeurtenis.
De zogenaamde "comfort" redenen (bijvoorbeeld meteorologische redenen) zijn niet toegestaan.

Geen herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L.221-28 van de Consumentenwet informeren wij u dat de verkoop van accommodatiediensten die op een specifieke datum of volgens een bepaalde frequentie worden geleverd, niet is onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de 14 dagen bedenktijd periode.

Barbecues : Alleen elektrische of gasbarbecues zijn toegestaan op de camping.

Bezoekers:

Bezoekers zijn geautoriseerd onder de verantwoordelijkheid van hun gastheren nadat ze hun identiteit bij aankomst aan de receptie hebben aangegeven, ongeacht de tijd die ze op de camping hebben doorgebracht. Parkeren is ALLEEN toegestaan op de parkeerplaats van de receptie bij de ingang van de camping. Elke persoon die niet bij de receptie is aangegeven, wordt onmiddellijk van school gestuurd, evenals zijn gastheer, zonder kennisgeving of restitutie van het verblijf.
Bezoekers hebben toegang tot de infrastructuur van de camping, met uitzondering van het watergebied en de lagune.

Dieren:

We accepteren dieren tegen een extra vergoeding, op voorwaarde dat de basishygiëneregels worden gerespecteerd. Dieren moeten aangelijnd zijn en hebben geen toegang tot zwembaden, sportvelden en diverse speeltuinen. Ze moeten gevaccineerd zijn (met up-to-date vaccinatieboekje) en mogen nooit alleen gelaten worden in de huuraccommodatie of op de staanplaats.

Honden van categorie 1 en 2 zijn verboden op de camping.

Kinderspeeltuinmultisportterrein:

Kinderen verblijven onder toezicht van hun ouders op de verschillende speel- en sportfaciliteiten op de camping.

Regelgeving voor zwemfaciliteiten:

Houd er rekening mee dat de zwemfaciliteiten NIET onder toezicht staan (zwembaden en lagune)

Het aquapark is strikt gereserveerd voor kampeerders. Minderjarige kinderen moeten worden begeleid door een volwassene en mogen in geen geval alleen zwemmen. De douche is verplicht. Mensen die de instructies niet respecteren, worden uit het zwembad verwijderd, en van de camping als ze weigeren zich aan de vastgestelde regels te houden.

Armbanden:

Het dragen van de identificatiearmband is verplicht gedurende uw hele verblijf op de camping en in de campingfaciliteiten. Zonder armband wordt de toegang tot onze verschillende diensten geweigerd.

Verkeerslawaai

De snelheid is beperkt tot 10 km/u. Voorrang voor voetgangers en fietsers op de hele camping. Parkeren is verboden in de steegjes en toegangswegen: het moet gebeuren op
het door de kampeerder gehuurde perceel, en niet op de aangrenzende percelen, ook al zijn deze vrij. De slagbomen zijn gesloten van 22.30 uur tot 07.30 uur, gedurende welke tijd alle autoverkeer is verboden. Bij late aankomst dient u te parkeren op de parkeerplaats bij de ingang van de camping. Het gebruik van geluidsapparatuur
mag de buurt niet schaden. Het geluid mag de rust van de kampeerders niet verstoren. Het is ten strengste verboden te toeteren.

Beëindiging:

Bij gebrek aan uitvoering van slechts één van de clausules van dit contract, kan deze laatste automatisch worden beëindigd door de beheerder.

Verzekering / Aansprakelijkheid :

Het is aan de kampeerders van caravans om voor hun caravan, tent, uitrusting een verzekering af te sluiten om het risico van diefstal, brand, waterschade, burgerlijke aansprakelijkheid naar derden te waarborgen. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, verlies en schade als gevolg van slecht weer of ongevallen die zich kunnen voordoen op de camping, op de parkeerplaatsen, op de staanplaatsen of in de gemeenschappelijke ruimtes. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het beoefenen van sport of andere activiteiten, in geval van letsel, ziekte of overlijden van klanten.

De regels van de camping:

Alle kampeerders zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Iedereen die op de camping verblijft, moet bij de boeking worden vermeld. De directie behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving of terugbetaling personen uit te zetten die zich niet aan het reglement van orde houden, of die niet alle bewoners hebben aangegeven of valse informatie hebben verstrekt over de bewoners van de staanplaats of huuraccommodatie.

Beeldrechten:

U machtigt Camping La Clémentine, evenals elke persoon die voor ons een opdracht uitvoert, om u te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens uw verblijf en om genoemde afbeeldingen, geluiden, video's en opnames te gebruiken op elk medium (in het bijzonder op de website en sociale netwerken), evenals op alle presentatie- en promotiemedia voor de camping. Deze machtiging geldt zowel voor u als voor de personen die bij u verblijven. Het enige doel is om de promotie en animatie van het etablissement te verzekeren en mag op geen enkele manier uw reputatie schaden. Deze machtiging wordt gratis verleend voor alle landen en voor een periode van 5 jaar.

Bemiddeling van consumentengeschillen:

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 1612-1 van het consumentenwetboek heeft elke klant van de camping het recht om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en de exploitant van de grond. De contactgegevens van de consumentenbemiddelaar die de klant kan invullen zijn als volgt:

- NAAM: CM2C

 • Inschrijving via internet door het daarvoor bestemde formulier in te vullen: https://cm2c.net/contact.php -
 • Inschrijving per post: CM2C 14 rue Saint Jean - 75017 Parijs - Telefoon: +33 1 89 47 00 14

Dit is een vertaling, bij geschillen is de originele franse versie leidend.