Clementine : Detente Camping La Croix Clementine

SAS CAMPING La Clémentine

04 66 86 52 69
contact@camping-clementine.fr

De website https://www.camping-clementine.fr wordt gehost door het bedrijf Niwanet.

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tel : 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Web : www.francecom.fr
RCS : Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100033

Het raadplegen van de site https://www.camping-clementine.fr is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aan te wenden. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit handvest door de internetgebruiker, kan hij/zij civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Inhoud van de site

De site wordt beheerd door het bedrijf SAS Campin La Clémentine .

De site presenteert de activiteiten van het bedrijf SAS Camping La Clémentine.

Intellectueel eigendom

De website https://www.camping-clementine.fr is een werk waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

In het algemeen, de gegevens, programma’s, muziekvoorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, beelden, al dan niet geanimeerd, en hun lay-out die op de Site verschijnen https://www.camping-clementine.fr zijn eigendom van Francecom (met uitzondering van foto’s die eigendom zijn van het bedrijf SAS Camping La Clémentine en teksten geschreven door het bedrijf SAS Camping La Clémentine) en worden derhalve beschermd door de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom.

Elke internetgebruiker verbindt zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en/of papieren drager, en op welke wijze dan ook (in het bijzonder door middel van framing*), van een van de elementen van de Site https://www.camping-clementine.fr of diensten die te koop worden aangeboden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom, is verboden en vormt een daad van namaak, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Enkel de papieren afdruk is toegelaten voor het kopiëren voor eigen gebruik voor het exclusieve gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2° van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Er mag geen hypertextlink naar de site https://www.camping-clementine.fr worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom.

*De handeling waarbij de inhoud van pagina’s op een website wordt overgenomen en door middel van een hyperlink naar de eigen website wordt overgebracht, zodat het lijkt alsof het om de eigen inhoud gaat.

Foto credits

Foto’s zijn niet contractueel.

Verantwoordelijkheid

Het bedrijf SAS Camping La Clémentine dwijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich op de site https://www.camping-clementine.fr kunnen voordoen en die kunnen leiden tot een verlies van gegevens of een onbeschikbare toegang tot de informatie die op de site wordt geproduceerd.

De op de website van https://www.camping-clementine.fr voorgestelde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking van de internetgebruikers gesteld zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

De aanwezigheid van hyperlinks op de website van https://www.camping-clementine.fr – Ongeacht het al dan niet vooraf bestaan van de overeenkomst van vennootschap SAS Camping La Clémentine – schept geen gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen haar en de eigenaars van de andere sites, wat betreft de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen.

Het bedrijf SAS Camping La Clémentine kan de volledigheid en juistheid van de informatie op de Site https://www.camping-clementine.fr niet garanderen . Zij kan evenmin de afwezigheid van wijziging door derden (binnendringing, virus) garanderen.

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de website van https://www.camping-clementine.fr. Behalve in geval van grove nalatigheid van de maatschappij SAS Camping La Clémentine, zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op de site https://www.camping-clementine.fr is geplaatst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle op de website van https://www.camping-clementine.fr gepubliceerde informatie en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Alleen de rechtbanken die onder de bevoegdheid van het Hof van Beroep van Aix-en-Provence vallen, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de https://www.camping-clementine.fr Website.

CM2C
14 rue Saint Jean
75017 Paris
https://cm2c.net
cm2c@cm2c.net

Algemene verkoopvoorwaarden

Op de website van https://www.camping-clementine.fr is het niet mogelijk om aankopen te doen op de site. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in de sectie downloadbare documenten, of op aanvraag op het volgende adres contact@camping-clementine.fr

Informatie over cookies op onze site

Gedetailleerde informatie over cookies en hoe daarmee op de site wordt omgegaan, is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

U kunt meer te weten komen over het gebruik van cookies op de website van de CNIL: www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Informatie over privacybeleid en beheer van persoonsgegevens:

Gedetailleerde informatie over het privacybeleid en het beheer van persoonsgegevens

Tous les Hébergements
Toutes Capacités